- Facturar amb Ulisses -

Optimitzem la gestió comercial des de 120€/any+IVA.

Gestionar les comandes
 • Generant les comandes a proveïdors automàticament.
 • Enviant notificacions d'arribada als clients.
 • Proposant la comanda de reposició diària.

Comprar
 • Etiquetant les reserves de material.
 • Automatitzant els processos de devolució.
 • Cancel·lant les comandes rebudes.

Vendre
 • Minimitzant les pulsacions de teclat amb macros al punt de venda.
 • Agilitzant la facturació.
 • Cancel·lant les comandes servides.

Fidelitzar als clients
 • Creant xecs regal.
 • Fabricant targetes personalitzades de prepagament i de crèdit.
 • Bonificant les compres amb punts.

Gestionar la tresoreria
 • Agilitzant la operativa de cobraments i pagaments.
 • Optimitzant el seguiment dels comptes corrents de clients i proveïdors.

Realitzar l'inventari
 • Permetent l'entrada de material des de diferents equips i dispositius.
 • Generant els albarans de regularització d'estoc automàticament.

Connectar establiments
 • Donant visibilitat a l'estoc local i global.
 • Optimitzant els trapassos d'estocs entre botigues i magatzems.
 • Permetent la gestió local i central.

Personalitzar escriptoris
Permetent configurar per cada usuari:

 • Mida de les fonts de lletra.
 • Opcions del menú.
 • Posició i mida de les icones.