- Desenvolupament d'aplicacions -

Fetes a la seva mida des de 3.000€+IVA.

Intuïtives i àgils
 • El disseny de la interfície amb l'usuari s'adaptarà al dispositiu on està funcionant.
 • Construïm la operativa primant l'agilitat i la facilitat d'ús.
 • Les respostes seran ràpides en tot moment per evitar experiències d'usuari negatives.

Evolutives
 • L'arquitectura permetrà adaptar-les als canvis tecnològics naturals.
 • Pensades per acceptar modificacions amb la major flexibilitat.
 • El grafisme serà renovable sense afectar a la operativa.

Professionals
 • Projectarem la millor qualitat en el rendiment i en la usabilitat.
 • El grafisme i la tipografia seran uniformes i coherents.
 • Podem implementar tècniques de gamificació per fer més engrescador el treball amb les aplicacions.

De cost raonable
 • Analitzem els requisits.
 • Proposem solucions abordables.
 • Consensuem costos de creació i manteniment.