- Correu corporatiu -

Connectem i compartim per treballar millor des de 3€/mes+IVA.

Calendaris
 • Coordinant accions comercials.
 • Optimitzant esforços.
 • Gestionant millor els recursos humans.

Contactes
 • Millorant l'atenció als clients.
 • Unificant la gestió de dades.
 • Evitant errors i duplicitats.

Arxius
 • Facilitant la gestió administrativa.
 • Aportant millor visibilitat als documents.
 • Preservant la seguretat de la informació.

Aplicacions col·laboratives
 • Per gestionar projectes.
 • Per dinamitzar la comunicació.
 • Per donar suport als clients.