- Botiga virtual -

La dotem de les millors qualitats des de 500€/any+IVA.

Visibilitat
 • Optimitzant l'aparició als buscadors (SEO).
 • Adaptant el disseny automàticament als diferents dispositius dels usuaris: mòbils, tauletes i PCs.

Confiabilitat
 • Oferint una plataforma de màxima qualitat.
 • Mostrant els continguts amb claredat.

Velocitat
 • Oferint els resultats de les recerques i consultes de forma immediata.
 • Facilitant el màxim possible el procés de compra.

Seguretat
 • Connectant amb passarel·les segures de pagament amb targeta de crèdit.
 • Acceptant pagaments mitjançant plataformes en línia reconegudes.

Proximitat
 • Proporcionant eines de comunicació dinàmiques com missatgeria i chat.
 • Oferint suport a l'usuari de manera ràpida i eficient.

Escalabilitat
 • Garantint el creixement ininterromput.
 • Optimititzant la presentació de gran volum de dades.